اجرای حکم قطع دست و اعدام چندین زندانی در قم

سحبانیوز، معاون دادستان استان قم امروز، از اجرای مجازات قطع دست برای سه متهم به سرقت و اعدام همزمان ۴

{...}

صدور حکم قطع دست ۵جوان به‌رغم مخالفت شاکیان

سحبانیوز، دادستان تهران برای ۵جوان حکم ضدانسانی قطع دست صادر کرد. این در حالی است که شاکیان این متهمان مخالف

{...}

صدور حکم قطع دست برای یک متهم

سحبانیوز، دستگاه قضایی برای یک زندانی که سرقت متهم است، حکم قطع دست صادر کرد. یک زندانی در پرونده‌ای که

{...}

قطع دست جوان متهم در تهران

سحبانیوز، دیوان‌عالی کشور، حکم قطع دست جوانی را به اتهام  سرقت، تأیید کردند. به گزارش همشهری آنلاین، این جوان که نامش

{...}