بازداشت محمدمهدی نکونام توسط نیروهای امنیتی در قم

سحبانیوز، نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل محمد مهدی نکونام، فرزند نکونام روحانی منتقد دربند، اقدام به تفتیش منزل و

{...}

بازگرداندن محمدرضا نکونام از بیمارستان به زندان قم

سحبانیوز، صبح دیروز، محمدرضا نکونام، روحانی منتقد زندانی که در بیمارستان کامکار قم بستری بود به زندان قم بازگشت داده شد.

{...}

اتهام تازه به علی معزی در دادگاه ویژه روحانیت

سحبانیوز، علی معزی، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی تهران در فشافویه که دوران محکومیتش به پایان رسیده است، هم

{...}

اعتصاب دارو محمدرضا نکونام در بیمارستان

سحبانیوز، محمدرضا نکونام، روحانی منتقد زندانی در اعتراض به روند دادگاه ویژه روحانیت و عدم موافقت با آزادی مشروط، همزمان با

{...}

برگزاری دادگاه حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان در دادگاه ویژه روحانیت

سحبانیوز، جلسه رسیدگی به اتهامات حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان و رییس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای استان

{...}

پایان درمان محمدرضا نکونام و بازگشت از بیمارستان به زندان قم

سحبانیوز، نیمه شب ۹ تیرماه محمدرضا نکونام روحانی منتقد بیمار که با استفاده از مرخصی استعلاجی در بیرون از زندان

{...}

احضار حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان به دادگاه ویژه روحانیت

سحبانیوز، کاک حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان و رییس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای استان کردستان، هشتم تیرماه، جهت

{...}

محمدرضا نکونام از زندان قم به مرخصی استعلاجی اعزام شد

سحبانیوز، محمدرضا نکونام روحانی منتقد بیمار از زندان ساحلی قم به مرخصی درمانی اعزام شد. مدت زمان این مرخصی مشخص

{...}

بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی در دادگاه ویژه روحانیت

سحبانیوز، مولوی فضل الرحمن کوهی، امام جمعه اهل سنت پشامگ سرباز که روز دوشنبه به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده

{...}

احمد منتظری پس از جلسه دادگاه بازداشت شد

سحبانیوز، احمد منتظری، فرزندحسینعلی منتظری، روز چهارشنبه چهارم اسفند، در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. احمد منتظری

{...}