نجات ۲۱۸ مهاجر غیرقانونی از دریای اژه

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – نیروهای گارد ساحلی ترکیه، یک گروه ۱۲۶ نفره از اتباع کشور سوریه از جمله

{...}

نجات ۴۳ مهاجر غیرقانونی در دریای اژه توسط گارد ساحلی ترکیه

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – نیروهای گارد ساحلی استان ازمیر ترکیه حین گشت‌زنی در سواحل کاباکوم دریای اژه یک

{...}

نجات ۱۳ پناهجوی سوری در استان موغله ترکیه

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – نیروهای گارد ساحلی استان موغله ترکیه در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه یک

{...}