بازگشت عفیف نعیمی به زندان رجایی شهر برای سپری کردن باقیمانده محکومیت

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – امروز ۳ اردیبهشت عفیف نعیمی برای سپری کردن باقیمانده محکومیت خود به زندان رجایی

{...}

آرش صادقی: «عواقب هرگونه اتفاق ناگواری برای همسرم مستقیما متوجه قرارگاه ثارالله سپاه و دادستانی است»

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – آرش صادقی در نامه ای از زندان رجایی شهر از وضعیت بحرانی همسرش، گلرخ

{...}

رجایی شهر؛ انتقال دستکم ۱۵ زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – ۲۳ بهمن ماه دستکم پانزده زندانی در زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم

{...}