فشار به زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر و پرکردن باغچه آنان با بتن

سحبانیوز، ماموران امنیتی زندان فشار به زندانیان سیاسی سالن ۱۰ بند ۴  زندان رجایی شهر کرج را که مدتی در

{...}

محرومیت های پزشکی و تغذیه برای زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر

سحبانیوز، زندان رجایی شهر کرج که در ماههای اخیر صحنه بحران ناشی از ضرب و شتم، انتقال و اعتصاب دسته

{...}

نامه سرگشاده جمعی از خانواده های زندانیان اعتصابی زندان رجایی شهر کرج

سحبانیوز، از سی و هشت روز قبل تعداد پرشماری از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج بصورت دسته جمعی در

{...}

آخرین وضعیت زندانیان سیاسی اعتصابی در رجایی شهر کرج

سحبانیوز، زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که ۵۳ تن برآورد می شوند در اوایل مردادماه به بندی

{...}

دو عضو خانواده‌ زندانیان در اعتصاب غذا: جان فرزندانمان در خطر است و مسئولان قضایی پاسخگو نیستند

سحبانیوز، پدر مجید اسدی و مادر جعفر اقدامی، دو تن از زندانیان سیاسی که در اعتراض به بدرفتاری و برخوردهای

{...}

آخرین وضعیت زندانیان سیاسی معترض در زندان رجایی شهر کرج

سحبانیوز، زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که بیش از ۵۰ تن برآورد می شوند در هفته های

{...}

بیست روز پس از بحران در رجایی شهر؛ ادامه اعتصاب ۱۸ زندانی

سحبانیوز، زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که بیش از ۵۰ تن برآورد می شوند در هفته های

{...}

نامه آزیتا رفیع زاده به فرزندش / دوستت دارم و هر لحظه به یادتم، مامان آزیتا

سحبانیوز، انتقال زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به یک بند امنیتی خاص از سه هفته قبل سرآغاز مجموعه ای

{...}

نامه؛ زنان زندانی اوین خواستار توجه به وضعیت زندانیان اعتصابی رجایی شهر شدند

سحبانیوز، انتقال زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به یک بند امنیتی خاص از سه هفته قبل سرآغاز مجموعه ای

{...}

نامه تعدادی از زندانیان سیاسی به سران قوا؛ نسبت به اصلاح مدیریت زندان‌ها اقدام کنید

سحبانیوز، جمعی از زندانیان سیاسی سابق زندان رجایی شهر در نامه‌ای به سران سه قوه با اشاره به اعتصاب غذای

{...}