بیست و دومین روز اعتصاب غذا حبیب ساسانیان

سحبانیوز، حبیب ساسانیان شاعر اردبیلی در بیست و دومین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود در حالی که از بیماری فشار

{...}

امتناع حبیب ساسانیان از حضور در دادگاه

سحبانیوز، حبیب ساسانیان، فعال مدنی آذری محبوس در زندان تبریز که طبق ابلاغیه صادره باید برای رسیدگی به اتهامات خود در

{...}

آیت مهرعلی بیگلو آزاد شد

سحبانیوز، آیت مهرعلی بیگلو پس از پنج سال حبس با استفاده از حق آزادی مشروط، از زندان تبریز آزاد شد.

{...}

حبیب ساسانیان از زندان تبریز به بیمارستان منتقل شد

سحبانیوز، حبیب ساسانیان شاعر اردبیلی محبوس در زندان تبریز درپی «بد شدن حالش» به بیمارستان سینا این شهر منتقل شد. آقای ساسانیان

{...}

مخالفت مقامات قضایی با درخواست عفو ایرج محمدی

سحبانیوز، کمیسیون عفو مرکزی با درخواست عفو ایرج محمدی، زندانی امنیتی محبوس در زندان تبریز، مخالفت نموده است. ایرج محمدی،

{...}

پایان اعتصاب غذای هاجر پیری و زینب سکانوند در زندان های تبریز و ارومیه

سحبانیوز، هاجر پیری و زینب سکانوند، زندانیان سیاسی محبوس در زندان های تبریز و ارومیه، به اعتصاب غذای خود پایان

{...}

هاجر پیری در اعتصاب غذا به سر می برد

سحبانیوز، هاجر پیری، زندانی سیاسی که در ماه جاری از زندان کرمان به زندان تبریز منتقل شده، از روز سەشنبە

{...}

علی احمد سلیمان؛ علیرغم وخامت حال و نیاز مبرم، از امکانات درمانی محروم است

علی احمد سلیمان، زندانی امنیتی تبعه کشور عراق، در یازدهمین سال حبس در وضعیت نامساعد جسمانی در زندان تبریز نگهداری

{...}