افزایش فشار بر محمد صابر ملک رئیسی در زندان مرکزی اردبیل

سحبانیوز_ محمد صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی که در حین گذراندن دوران محکومیت ۱۵ ساله خود در زندان اردبیل است، پس

{...}

محرومیت محمد صابر ملک‌ رئیسی از درمان پزشکی و اعزام به بیمارستان

سحبانیوز، محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که هشتمین سال حکم زندان خود را در زندان مرکزی اردبیل سپری

{...}

اعتصاب‌ غذای زندانی تحت شکنجه مسلم شیری در قرنطینه زندان اردبیل

سحبانیوز، یکی از زندانیان عادی در زندان مرکزی اردبیل پس از حدود دو هفته تحمل شکنجه و در اعتراض به

{...}

محرومیت محمد صابر ملک‌ رئیسی از تماس با خانواده

سحبانیوز، محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که هشتمین سال حکم زندان خود را در زندان مرکزی اردبیل سپری

{...}

مسئولین زندان اردبیل یک زندانی را برای ساعتها به میله پرچم زنجیر کردند

سحبانیوز، یک زندانی در زندان مرکزی اردبیل به هدف تنبیه توسط مسئولین زندان به مدت چندین ساعت متوالی به میله

{...}

تبعید ماهر کعبی به بند زندانیان غیرسیاسی

سحبانیوز، ماهر کعبی، زندانی سیاسی عرب ساکن شوش که برای تحمل حبس به زندان مرکزی اردبیل تبعید شده است، از بند

{...}

اعلام اعتصاب غذا ماهر کعبی به دلیل انتقال به بند زندانیان جرائم عادی

 سحبانیوز، ماهر کعبی، فعال مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل، در اعتراض به انتقالش به بند زندانیان جرائم عادی دست

{...}

انتقال محمدصابر ملک‌رئیسی از زندان اردبیل به مکانی نامعلوم

سحبانیوز، محمدصابر ملک‌رئیسی، زندانی سیاسی بلوچ محکوم به ۱۵ سال حبس، ساعت ۱۱ شب گذشته بیستم فروردین‌ماه، «با تمام وسایلش»

{...}

محمدصابر ملک رئیسی خطاب به عصما جهانگیر؛ تخت شکنجه ای به نام “معجزه”

سحبانیوز، محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که حکم محکومیت ۱۵ ساله خود را بصورت تبعیدی در زندان اردبیل

{...}