محکومیت و اعدام سه زندانی در تهران، ارومیه و اردبیل

سحبانیوز، یک زندانی با اتهام “قتل” در زندان مرکزی ارومیه و  یک زندانی با اتهامات مربوط به “مواد مخدر” در زندان

{...}

وضعیت حسن رستگاری در پی محکومیت های جدید

سحبانیوز، حسن رستگاری مجد، شهروند ترکیه‌ای ایرانی تبار و زندانی سیاسی زندان مرکزی ارومیه که طی ۳ پرونده جداگانه به

{...}

انتقال ٣ زندانی جهت اجرای حکم اعدام در زندان مرکزی ارومیه به سلول انفرادی

سحبانیوز، دست کم ٣ زندانی از محکومان جرایم “موادمخدر”، در زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول های

{...}

آزادی بهمن دلایی میلان بعد از ۱۱ سال حبس

سحبانیوز، بهمن دلایی میلان بعد از ۱۱ سال حبس از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. بهمن دلایی میلان در تابستان سال

{...}

وضعیت عثمان مصطفی پور در بیست و هفتمین سال حبس

سحبانیوز، عثمان مصطفی پور زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که در بیست وهفتمین سال حبس خود به سر می

{...}

انتقال ۴ زندانی در زندان ارومیه برای اجرای حکم اعدام

سحبانیوز، چهار زندانی از محکومان جرایم مواد مخدر در زندان ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. در

{...}

اعزام سامان نسیم، زندانی محکوم به اعدام به پزشکی قانونی

سحبانیوز، سامان نسیم، کودک مجرم محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه، روز پنجشنبه در پی اعتراض صورت گرفته، جهت

{...}

تهدید دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه، به سندسازی

سحبانیوز، در پی تداوم فشار و اذیت و آزار زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، دفتر ویژه اداره اطلاعات

{...}

ضبط دست نوشته های سعید سنگر در زندان ارومیه

سحبانیوز، نیروهای گارد ویژه زندان با مراجعه به بند زندانیان سیاسی در زندان ارومیه ضمن تفتیش توام با تخریب اموال

{...}

انتقال چهار زندانی در زندان مرکزی ارومیه به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

سحبانیوز، در زندان مرکزی ارومیه چهار زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی

{...}