شش ایرانی برای اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، صبح امروز ۱۲ فوریه ۲۰۱۸، دست‌کم شش نفر

{...}