مقامات قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند نظام حق دارند در امور مردم دخالت کند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران ، یک مقام قضایی در ایران اعلام کرده است که نظام جمهوری اسلامی حق دارد «به نمایندگی

{...}

٧ متهم پرونده آتش‌سوزی مدرسه زاهدان آزاد شدند!

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران،طبق اعلام دادستان زاهدان متهمان پروندە آتش سوزی مدرسە زاهدان پس از تفهیم اتهام آزاد شدند.

{...}

قزوین ٢٠ دی – تجمع سپردە گذاران بانک آیندە دی ماه ۱۳۹۷

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران، سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران، قزوین ٢٠ دی – تجمع سپردە گذاران بانک آیندە پس از

{...}

بدیع صفاجو شهروند بهایی از ادامه تحصیل محروم شد.

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایراندبدیع صفاجو دانشجوی ترم هفت مهندسی شیمی دانشکاه آزاد واحد علون تحقیقات در حال که برای

{...}