تعیین مجدد تاریخ دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد

سحبانیوز، تاریخ جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی کرج بعد از گذشت یک سال و

{...}

خودداری سعید شیرزاد از حضور در دادگاه

سحبانیوز، روز چهارشنبه ۲۷ بهمن‌ماه، سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، به دلیل عدم ابلاغ زمان

{...}

زمان دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد تعیین شد

سحبانیوز، جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، ۲۷ بهمن‌ماه تشکیل خواهد شد. ، زمان

{...}

پس از ۳۹ روز اعتصاب غذا

{...}

پایان اعتصاب غذای سعید شیرزاد پس از ۳۹ روز

سحبانیوز، سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی کرج ساعاتی پیش پس از دیدار با مسئولان زندان و وعده

{...}

هشدار وکیل سعید شیرزاد به مسئولان قضایی

سحبانیوز، امیرسالار داوودی، وکیل سعید شیرزاد، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر که از ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۵ در اعتراض به

{...}

وضعیت سعید شیرزاد در بیست و دومین روز اعتصاب

سحبانیوز، سعید شیرزاد در بیست و دومین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می

{...}