سپیده قولیان با تودیع وثیقه‌ آزاد شد

سحبانیوز، عصر روز چهارشنبه یازدهم اسفندماه، سپیده قولیان، دانشجو و فعال در فضای مجازی، با تودیع وثیقه از بازداشتگاه اطلاعات

{...}

سپیده قولیان در اهواز بازداشت شد

سحبانیوز، شامگاه جمعه، سپیده قولیان دانشجوی اهل اهواز در منزل پدری اش در این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و

{...}