محکومیت سیامک میرزایی به سه سال حبس تعزیری و یکسال تبعید به طبس

سحبانیوز، دادگاه تجدید نظر استان تهران پس از بررسی پرونده با تقلیل حکم دادگاه بدوی، سیامک میرزایی فعال آذری را

{...}

پایان اعتصاب غذای سیامک میرزایی در زندان اوین

سحبانیوز، سیامک میرزایی فعال آذری در هجدهمین روز اعتصاب غذای خود، با تکمیل شدن نواقص پرونده و تعیین وقت جلسه

{...}

یازدهمین روز اعتصاب غذای سیامک میرزایی در زندان اوین

سحبانیوز، سیامک میرزایی در یازدهمین روز اعتصاب غذا در اعتراض به کارشکنی‌های مکرر صورت‌ گرفته در روند رسیدگی به پرونده خود

{...}

وضعیت سیامک میرزایی در هفتمین روز اعتصاب غذا

سحبانیوز، سیامک میرزایی از روز شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶، در اعتراض به کارشکنی‌های مکرر صورت‌ گرفته در روند رسیدگی به

{...}

آغاز اعتصاب غذای سیامک میرزایی در زندان اوین

سحبانیوز، سیامک میرزایی فعال آذری در اعتراض به کارشکنی‌های مکرر صورت‌ گرفته در روند رسیدگی به پرونده خود تا زمان

{...}

سیامک میرزایی اعتصاب غذا کرد

سحبانیوز، سیامک میرزایی فعال آذری که از بیست‌ و سوم تیر ماه ۹۵، در پارس‌آباد مغان بازداشت و به زندان

{...}

تعویق مجدد جلسه دادرسی سیامک میرزایی در دادگاه تجدید نظر

سحبانیوز، برای دومین بار، دادگاه تجدید نظر سیامک میرزایی فعال آذری که قرار بود صبح روز چهارشنبه بیست و هفت

{...}