تعیین تاریخ دادرسی ابراهیم نوری و سیامک میرزایی

سحبانیوز، تاریخ برگزاری دادگاه تجدید نظر سیامک میرزایی و همینطور دادگاه ابراهیم نوری از فعالان آذری از بابت دو پرونده

{...}

یازدهمین روز اعتصاب غذای سیامک میرزایی در زندان اوین

سحبانیوز، سیامک میرزایی در یازدهمین روز اعتصاب غذا در اعتراض به کارشکنی‌های مکرر صورت‌ گرفته در روند رسیدگی به پرونده خود

{...}

صدور حکم ده سال حبس و دو سال تبعید برای سیامک میرزایی

سحبانیوز، دستگاه قضایی سیامک میرزایی، فعال مدنی را به ده سال حبس و دو سال تبعید به طبس محکوم کرده

{...}

دادگاه سیامک میرزایی، بعد از ۵ ماه بلاتکلیفی برگزار شد

سحبانیوز، پس از ۵ ماه بازداشت و بلاتکلیفی، دادگاه رسیدگی به اتهامات سیامک میرزایی برگزار شد. ظهر روز دوشنبه ششم

{...}

دفاع سیامک میرزایی در دادگاه از فعالیت‌های خود

سحبانیوز، چهارشنبه ۵ آبان ۹۵ بر اساس گزارشی از تهران اولین جلسه محاکمه سیامک میرزایی محبوس در زندان اوین در

{...}

عدم پذیرش قرار وثیقه سیامک میرزایی، به دستور بازجو پرونده

سحبانیوز، دادگاه عمومی بخش گلستان استان تهران به درخواست بازجویان پرونده سیامک میرزایی از پذیرش وثیقه صادره برای آزادی موقت وی

{...}