۵۸ مهاجر غیرقانونی در استان قارص ترکیه دستگیر شدند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – نیروهای امنیتی ترکیه ۵۸ تبعه خارجی که از راه‌های غیر قانونی وارد کشور شده‌

{...}

بازداشت ۴۸ مهاجر قاچاق در قارص

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در شهرستان ساری قمیش قارص، ۴۸ مهاجر قاچاق که تبعه افغانستان هستند بازداشت شدند.

{...}