ساسان آقایی پس از ۱۳۰ روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد

سحبانیوز_ ساسان آقایی، روزنامه‌نگار و معاون سردبیر روزنامه اعتماد غروب چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه پس از چهار ماه بازداشت از زندان

{...}

صدور قرار وثیقه برای علی احمدنیا، مدیر کانال اصلاحات‌نیوز

سحبانیوز، وکیل علی احمدنیا، مدیر کانال اصلاحات‌نیوز از صدور قرار وثیقه ۵۰۰میلیون تومانی برای موکل خود خبر داد. به گزارش

{...}

حضور شهناز اکملی در بند ۲۰۹ زندان اوین؛ صدور قرار وثیقه

سحبانیوز، دستگاه قضایی برای آزادی شهناز اکملی، مادر جان‌باخته مصطفی کریم بیگی که هم‌اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری

{...}