درخواست از آتنا دائمی و گلرخ ایرایی برای پایان دادن به اعتصاب

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – جمعی از زنان مدافع حقوق بشر با انتشار نامه ای سرگشاده با عنوان “برای

{...}

گفت‌وگو با لادن برومند؛ شرط تحقق عدالت انتقالی، مسئولیت‌پذیری کل جامعه است

سحبانیوز، لادن برومند در این گفتگو به چگونگی زمینه‌سازی برای عدالت انتقالی در دوران پیش‌ از گذار دموکراتیک می‌پردازد و

{...}