پایان درمان محمدرضا نکونام و بازگشت از بیمارستان به زندان قم

سحبانیوز، نیمه شب ۹ تیرماه محمدرضا نکونام روحانی منتقد بیمار که با استفاده از مرخصی استعلاجی در بیرون از زندان

{...}

آخرین وضعیت محمدرضا نکونام

سحبانیوز، محمدرضا نکونام روحانی منتقد بیمار کماکان در بند ویژه روحانیت زندان ساحلی قم تحمل حبس می‌کند. درحالی که در اسفندماه

{...}

پایان مرخصی محمدرضا نکونام و بازگشت به زندان ساحلی قم

سحبانیوز، محمدرضا نکونام، روحانی در بند، با پایان مرخصی به زندان ساحلی قم بازگردانده شد. محمدرضا نکونام، زندانی عقیدتی که

{...}

وضعیت نامناسب پزشکی محمدرضا نکونام در زندان ساحلی قم

سحبانیوز، وضعیت عمومی نکونام، روحانی منتقد دربند از روز گذشته مجددا در زندان ساحلی قم رو به وخامت گذاشته است.

{...}

پزشکی قانونی رای بر عدم توان تحمل حبس برای محمدرضا نکونام داد

سحبانیوز، پزشکی قانونی برای محمدرضا نکونام، روحانی منتقد زندانی برای سومین بار رای بر عدم تحمل حبس داد. با این

{...}

محمدرضا نکونام بازگشت به زندان بدون مراحل درمان

سحبانیوز، محمدرضا نکونام، روحانی محبوس در زندان ساحلی قم، که از تاریخ ۱۲ بهمن در بیمارستانی نامعلوم، بستری و تحت درمان

{...}

انتقال محمدرضا نکونام از زندان ساحلی قم به بیمارستان

سحبانیوز، محمدرضا نکونام، روحانی منتقد محبوس در زندان ساحلی قم بعد از نگهداری سه روزه در بهداری این زندان، به

{...}

پایان اعتصاب غذای محمدرضا نکونام در زندان ساحلی قم

سحبانیوز، محمدرضا نکونام، روحانی منتقد محبوس در زندان ساحلی قم، پس از گذشت ۳۵ روز اعتصاب غذا، به اعتصاب خود

{...}

درخواست اقدام فوری عفو بین الملل در مورد محمدرضانکونام در زندان قم

سحبانیوز، سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیه “اقدام فوری” خود با عنوان «روحانی منتقد نیازمند رسیدگی پزشکی» است خواستار رسیدگی

{...}

نکونام، زندانی در پی وخامت حال به تهران منتقل شد

سحبانیوز، محمدرضا نکونام درپی وخامت حالش در بیست و نهمین روز از اعتصاب غذا و دارو، به بیمارستانی نامشخص در تهران

{...}