ممانعت مسئولین زندان تبریز از اعزام مرتضی مرادپور به بیمارستان

سحبانیوز، مرتضی مرادپور، فعال مدنی محبوس در زندان مرکزی تبریز، از درد شدید در ناحیه قفسه سینه و ناحیه قلب

{...}

در شصت و سه روز اعتصاب غذا، وضعیت وخیم مرتضی مرادپور

سحبانیوز، مرتضی مرادپور، فعال مدنی محبوس در زندان تبریز، از شصت و سه روز پیش در اعتراض به عدم اعمال

{...}

ممانعت از ملاقات مرتضی مرادپور با خانواده

سحبانیوز، روز جاری، مرتضی مرادپور، فعال مدنی که در پنجاه و دومین روز از اعتصاب غذا به سر می برد،

{...}