آزادی مصطفی دهباشی زاده با تودیع وثیقه

سحبانیوز، مصطفی دهباشی زاده، فعال سیاسی اهل یزد روز جاری با تودیع وثیقه از زندان این شهر آزاد شد. آقای

{...}

مصطفی دهباشی زاده در یزد بازداشت شد

سحبانیوز، مصطفی دهباشی زاده، فعال سیاسی اهل یزد صبح امروز توسط نیروهای امنیتی در محل مسکونی خود در این شهر

{...}

مصطفی دهباشی زاده تفهیم اتهام شد

سحبانیوز، مصطفی دهباشی زاده، فعال سیاسی اهل یزد جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه خود دهم تیرماه سال جاری در

{...}