احضار صادق زیباکلام به دادستانی انقلاب به اتهام “نشر اکاذیب”

سحبانیوز، صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران، گفت که دادستانی انقلاب به اتهام “نشر اکاذیب” علیه من اعلام جرم کرده است و برای صبح

{...}

دادگاه کارکنان دولت برای عیسی سحرخیز حکم دو سال حبس صادر کرده است

سحبانیوز،صدور حکم دو سال حبس برای عیسی سحرخیز، زندانی سیاسی، دادگاه کارکنان دولت به گزارش سایت خبری زیتون، در حالی

{...}