۱۴۰ مهاجر غیرقانونی در استان وان ترکیه دستگیر شدند

    سحبانیوز _ نیروهای امنیتی ترکیه در استان وان ۱۴۰ تبعه خارجی که از راه های غیرقانونی وارد کشور

{...}

۳۳ تبعه افغانستان در وان دستگیر شد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – نیروهای امنیتی ترکیه ۳۳ تبعه افغانستان که از راه‌های غیر قانونی وارد کشور شده‌

{...}

مهاجرین قاچاق به علت برف و کولاک در دره ای در وان محصور ماندند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – مهاجرینی که از راه های قاچاق وارد ترکیه شده بودند به علت برف و

{...}