انتقال مجدد پیام شکیبا به بند ۲۰۹ اوین

سحبانیوز، پیام شکیبا، فعال دانشجویی، روز گذشته از سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین به سلول چندنفره این بند انتقال یافته

{...}

بلاتکلیفی پیام شکیبا، فعال دانشجویی

سحبانیوز، پیام شکیبا، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران که از اوایل اسفندماه در بازداشت به سر

{...}

بازداشت پیام شکیبا، فعال دانشجویی در تهران

سحبانیوز، پیام شکیبا، فعال دانشجویی، روز چهارشنبه ۴ اسفندماه، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

{...}