بازداشت ۳۲ مهاجر قاچاق در آیواجیک

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در شهرستان آیواجیک چاناک قلعه، ۳۲ مهاجر قاچاق که با یک قایق لاستیکی در

{...}

بازداشت ۹ مظنون دستگیر شده در عملیات مبارزه با مهاجرت قاچاق

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در عملیات مبارزه با مهاجرت قاچاق در سه استان به مرکزیت چاناک قلعه، ۹

{...}