نقض قانون‌اساسی و قوانین بین‌المللی در برنامه ۲۰:۳۰ برای توجیه مرگ کاووس سیدامامی

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، که سابقه‌ای طولانی در پخش اعترافات اجباری و نیز پخش

{...}

دانشگاهیان ایران خواستار توضیحات حسن روحانی دربارۀ مرگ کاووس سیدامامی در زندان شدند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – چهار انجمن علمی دانشگاه های ایران در نامه ای به حسن روحانی خواستار روشن

{...}

قوه قضاییه مسوول مرگ شهروند ایرانی کانادایی کاووس سیدامامی در مرحله بازجویی

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – به دنبال اعلام خبر مرگ کاووس سیدامامی، شهروند ایرانی-کانادایی و استاد دانشگاه که دو

{...}