پوریا طبائی، کودک-مجرم در انتظار اعدام در زندان رجایی شهر

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – پوریا طبائی نام کودک-مجرمی است که به اتهام قتل ناپدری خود به اعدام محکوم

{...}

حمزه نورزهی؛ کودک مجرم محکوم به اعدام

سحبانیوز، دو کودک مجرم تبعه افغانستان که در ایران متولد و بزرگ شده اند در حالی که کمتر از ۱۸

{...}

یک کودک مجرم در تهران به اعدام محکوم شد

سحبانیوز، پسر جوان که متهم است شش سال قبل در ایام نوجوانی دوست افغانستانی اش را قربانی سرقت طلاهایش کرده

{...}