آرش صادقی: «عواقب هرگونه اتفاق ناگواری برای همسرم مستقیما متوجه قرارگاه ثارالله سپاه و دادستانی است»

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – آرش صادقی در نامه ای از زندان رجایی شهر از وضعیت بحرانی همسرش، گلرخ

{...}

پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا خطر ایست قلبی گلرخ ایرایی را تهدید می‌کند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا همچنان در زندان قرچک

{...}

تداوم اعتصاب غذای گلرخ ایرایی در زندان قرچک و بی‌توجهی مسئولین

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – اعتصاب غذای گلرخ ایرایی در زندان قرچک پس از گذشت ۲۸ روز همچنان ادامه

{...}

بعد از ۱۷ روز، اعتصاب غذای گلرخ ایرایی ادامه دارد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – گلرخ ایرایی کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین پس از ۱۷ روز همچنان

{...}

درخواست از آتنا دائمی و گلرخ ایرایی برای پایان دادن به اعتصاب

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – جمعی از زنان مدافع حقوق بشر با انتشار نامه ای سرگشاده با عنوان “برای

{...}

ضرب و شتم مادر و خواهر آتنا دائمی در مقابل زندان اوین و ادامه اعتصاب غذای این فعال‌ مدنی

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – وضعیت وخیم آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در قرچک ورامین معصومه نعمتی مادر آتنا

{...}

۹ روز از اعتصاب گلرخ و آتنا میگذرد و کسی پاسخگو نیست

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، با نگارش نامه

{...}

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در هشتمین روز اعتصاب

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی دو فعال مدنی محبوس در بند زنان اوین از

{...}

بی‌توجهی مسوولان قضایی به اعتصاب غذای آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در زندان شهرری

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – با بی‌توجهی مسوولان قضایی نسبت به اعتصاب غذای آتنا دائمی و گلرخ ابراهیم ایرایی

{...}

آرش صادقی در اعتراض به ضرب و شتم و انتقال گلرخ ایرایی در اعتصاب غذا و دارو به سر می‌برد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – آرش صادقی، زندانی سیاسی در رجایی شهر، روز گذشته ششم بهمن‌ماه در اعتراض به

{...}